przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Miasto Krasnystaw liderem MOF Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

loprs
09-07-2021

Miasto Krasnystaw liderem MOF Krasnystaw

 

W dniu 2 lipca 2021 r. Burmistrz Krasnegostawu Pan Robert Kościuk, Wójt Gminy Izbica Pan Jerzy Lewczuk, Wójt Gminy Łopiennik Górny Pan Artur Sawa oraz Wójt Gminy Siennica Różana Pan Leszek Proskura zawarli Porozumienie międzygminne o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Krasnystaw. 
 
Porozumienie to jest wynikiem podpisanego w dniu 4 marca 2021 r. listu intencyjnego na mocy, którego ww. samorządy oraz Gmina Krasnystaw podjęły decyzję o nawiązaniu współpracy. Aby zawarcie Porozumienia mogło dojść do skutku, wcześniej Rada Miasta Krasnystaw oraz Rady poszczególnych Gmin wyraziły zgodę na przystąpienie tych jednostek do współdziałania.
 
Głównym celem współpracy jest opracowanie i realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), który będzie pełnił rolę strategii terytorialnej. 
 
Dzięki zawiązaniu MOF Krasnystaw, gminy partnerskie będą mogły ubiegać się o środki unijne w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 ze specjalnie wyodrębnionej w tym celu puli środków. Wspólne aplikowanie o fundusze zewnętrzne zwiększy szansę na uzyskanie dofinansowania inwestycji na terenie MOF i wpłynie na poprawę warunków życia jego mieszkańców.
 
 
LOPRS
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone