przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Oświadczenie PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie dotyczące uciążliwości zapachowych emitowanych z...

AKTUALNOŚCI

pgk
20-07-2021

Oświadczenie PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie dotyczące uciążliwości zapachowych emitowanych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie

 

W ostatnim czasie daje się odczuć wzrost uciążliwości zapachowych emitowanych z terenu Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie. Przyczyniają się do tego:
- wyjątkowo wysokie temperatury - powodujące intensywne parowanie,
- oraz niekorzystny rozkład ciśnień - powodujący kumulowanie się złowonnego powietrza w obrębie obiektu.
 
Kierownictwo Przedsiębiorstwa stara się w jak największym stopniu ograniczyć problem emisji zapachów w procesie oczyszczania ścieków. W zakresie modernizowania oczyszczalni ścieków dokonano hermetyzacji obiektów powodujących uciążliwości zapachowe takich jak:
- komory tlenowej stabilizacji osadu,
- zbiornika buforowego osadu,
- stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz z ujęciem powietrza złowonnego i oczyszczeniem go w instalacji biofiltrów. 
 
Suszarnia osadu została wyposażona w instalację anty-odorową, która ma na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych. Podjęto działania zmierzające do efektywniejszej stabilizacji osadu ściekowego w komorach tlenowej stabilizacji co przyczyni do mniejszej uciążliwości zapachowej nowej partii osadu ściekowego.
 
Podkreślamy, iż Oczyszczalnia Ścieków w Krasnymstawie jest jeszcze w fazie czynności rozruchowych i ustawień urządzeń technicznych oraz wyrażamy przekonanie że po dokonaniu odbioru technicznego i technologicznego będzie działała mniej uciążliwie dla mieszkańców oraz zgodnie z wydanymi pozwoleniami.
 
Przepraszamy Państwa za uciążliwości związane z pracą oczyszczalni.
 
Wszystkim osobom zainteresowanym problemem, chętnie udzielimy informacji w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 82 576 25 37.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone