przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Posiedzenie Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego

AKTUALNOŚCI

CUS
23-07-2021

Posiedzenie Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego

 

W dniu 22 lipca 2021 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się pierwsze posiedzenie Rady do spraw Samorządu Terytorialnego Narodowej Rady Rozwoju. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk
 
Posiedzenie otworzył prof. Marek Rymsza, Doradca Prezydenta RP, omawiając główne założenia funkcjonowania centrów usług społecznych (CUS). Centra usług społecznych przyczynią się do integracji, rozwoju i poszerzenia dostępności usług społecznych. Zostały przy tym zaprojektowane w taki sposób, aby ich utworzenie i funkcjonowanie:
- ukierunkowało inicjatywy w zakresie inwestycji w rozwój sfery społecznej podejmowane oddolnie przez samorządy lokalne,
- było odpowiedzią na potrzeby polskiego społeczeństwa i nowe wyzwania cywilizacyjne,
- uwzględniało priorytety agendy społecznej Unii Europejskiej oraz kierunki rozwoju krajowej polityki społecznej i rodzinnej,
- przywróciło właściwe relacje między działaniami selektywnymi w ramach pomocy społecznej a działaniami powszechnymi adresowanymi do ogółu mieszkańców,
- wsparło rozwój samorządności lokalnej oraz partnerskiej współpracy międzysektorowej,
- stworzyło nowe możliwości rozwoju służb społecznych i pracy socjalnej.
 
Podczas wystąpienia przypomniał, że ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych była inicjatywą Prezydenta Andrzeja Dudy. Prezentacja stanowiła wprowadzenie do dyskusji dotyczącej realizacji usług społecznych. 
 
W dalszej części spotkania poruszono kwestie dotyczące m. in. powodzi, finansowania oświaty, Polskiego Ładu, parków narodowych oraz demografii.
 
 
cus
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone