przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027

AKTUALNOŚCI

fe
25-08-2021

Konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027

 

Do końca września br. trwają konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem programu, w szczególności przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, administrację rządową, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentu i zgłaszania uwag. 
 
Zbieraniu opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w tym dokumencie służą między innymi spotkania organizowane w powiatach województwa lubelskiego. Z mieszkańcami powiatu krasnostawskiego przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie spotkają się w dniu 26 sierpnia br. o godzinie 9.00. Zaplanowane wydarzenie odbędzie się w siedzibie Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 5A. 
 
Na spotkaniu omówiony zostanie projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dodatkowo zaprezentowane zostaną szczegóły dotyczące procesu programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Konsultacje to także okazja do rozpoczęcia dyskusji na temat planów samorządu województwa lubelskiego dotyczących sposobu wdrażania programu.
 
Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zaplanowanym spotkaniu mogą przedstawić swoje stanowisko również w formie pisemnej, na formularzu zgłaszania uwag do projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, wypełnianym elektronicznie w wersji edytowalnej na adres e-mail konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl. Formularz dostępny jest na stronie internetowej:  www.rpo.lubelskie.pl.
 
Baner z napisami: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone