przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Rozwój współpracy w ramach Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno - Spożywczego

AKTUALNOŚCI

loprs
06-09-2021

Rozwój współpracy w ramach Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno - Spożywczego

 
Trwają prace nad utworzeniem Strefy Aktywności Gospodarczej, która swoim zasięgiem obejmuje samorządy powiatu krasnostawskiego oraz niektóre z gmin powiatu chełmskiego i włodawskiego. Pierwszy etap zmierzający do wydzielenia tego atrakcyjnego inwestycyjnie obszaru został zrealizowany we wrześniu ubiegłego roku kiedy to gminy: Miasto Krasnystaw, Fajsławice, Rudnik, Rejowiec Fabryczny, Żółkiewka, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Wojsławice, Leśniowice, Krasnystaw, Siennica Różana, Gorzków, Izbica, Miasto Rejowiec Fabryczny, Urszulin oraz Rejowiec podpisały porozumienie o współpracy. Kolejny krok osiągnięto w dniu 2 września br., kiedy to podmioty skupione w ramach inicjatywy Lubelskiego Okręgu Rolno- Spożywczego zadeklarowały wolę współdziałania z Krajową Spółką Cukrową S.A., Małopolską Hodowlą Roślin Sp. z o.o., AGRAM S.A. oraz Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Krasnymstawie. 
 
W uroczystym podpisaniu porozumień wzięli udział m.in.: Pan Marek Dereziński- Członek Zarządu KSC S.A., Pan Piotr Serafin- Prezes Zarządu MHR sp. z o.o., Pan Robert Krześniak- Członek Zarządu MHR sp. z o.o., Pani Nadieżda Bukowska- Prezes Zarządu AGRAM S.A., Pan Mirosław Fidecki- Wiceprezes Zarządu OSM Krasnystaw, Pan Tomasz Chalimoniuk- Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, Pani Agnieszka Smreczyńska- Gąbka- Ekspert ds. planowania strategicznego rozwoju a także przedstawiciele samorządów i zaproszeni goście. Miasto Krasnystaw- Lidera LOPRS- reprezentował Burmistrz Krasnegostawu Pan Robert Kościuk. 
 
Lubelski Okręg Przemysłu Rolno-Spożywczego (LOPRS) to inicjatywa dążąca do zorganizowania dobrze skomunikowanej przestrzeni, atrakcyjnej gospodarczo dla rolników, hodowców, przetwórców i przedsiębiorców. Celem funkcjonowania LOPRS jest przygotowanie Strefy Aktywności Gospodarczej, w tym: uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod lokowanie podmiotów z branży rolno spożywczej, poprawa oferty edukacyjnej i badawczo rozwojowej dla rozwoju zrównoważonego oraz konkurencyjnego rolnictwa, przetwórstwa i przemysłu rolno- spożywczego, a także branży biotechnologii, realizacja inwestycji publicznych, publiczno- prywatnych i prywatnych.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone