przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Informacja o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

AKTUALNOŚCI

wózek dla inwalidów
15-10-2021

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy oraz art. 13 z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz.1787).

 

Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, przeprowadza rozeznanie w środowisku Miasta Krasnystaw w sprawie potrzeb w realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”.
 
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo 
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 
Program ma zapewniać w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
 
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach programu.
 
Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 20.10.2021r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9  lub pod nr. tel. 82 576 23 24, 82 576 22 81 lub email: poczta@mopskrasnystaw.pl 
 
Więcej informacji:
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone