przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Podsumowanie realizacji projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją...

AKTUALNOŚCI

logo Krasnystaw naturalnie
28-10-2021

Podsumowanie realizacji projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie”

 

W dniu 27 października 2021 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie, odbyło się oficjalne podsumowanie projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie”. W uroczystości udział wzięli m.in.: Senator RP Pan Józef Zając, Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik, Starosta Krasnostawski Pan Andrzej Leńczuk, Ks. Dziekan Jarosław Wójcik, Ks. Kanonik dr Janusz Gzik, Burmistrz Krasnegostawu Pan Robert Kościuk, Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Sugalski, Skarbnik Miasta Pani Patrycja Zdybel, Sekretarz Miasta Pani Renata Stangryciuk, członkowie Rady Nadzorczej PGK Sp. z o.o. oraz zaproszeni goście.

Inwestycja pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” jest największą jak dotąd inwestycją w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w historii naszego miasta. W ramach zadania wybudowano i oddano do użytku ponad 36 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 14 przepompowniami strefowymi oraz 47 przepompowniami przydomowymi. Możliwość przyłączenia do nowo wybudowanej sieci zyskało 4132 mieszkańców. Kompleksowo zmodernizowano także gospodarkę osadową Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie, która jeszcze skuteczniej usuwa zanieczyszczenia ze ścieków bytowych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 40 123 790,43 zł, z czego 20 135 517,25 zł - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 9 148 686 zł - budżet Miasta Krasnystaw, a 10 839 587,18 zł - środki własne PGK z o.o. w Krasnymstawie.

Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Podsumowanie realizacji projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie”

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone