przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

AKTUALNOŚCI

logo Krasnystaw naturalnie
29-10-2021

Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Przewodnicząca Pani Renata Stangryciuk zaprasza na posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V kadencji, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 r. o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Opinia Rady Pożytku dotycząca projektu „Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”
3. Opinia Rady Pożytku do projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Krasnystaw na lata 2021-2030”.
4. Informacja z realizacji „Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.”.
5. Zgłoszenie przedstawicieli z organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w 2022 roku.
6. Informacja na temat obowiązku przestrzegania zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
7. Zakończenie posiedzenia.


W związku z zagrożeniami związanymi z COVID-19, posiedzenie odbędzie się w reżymie sanitarnym.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone