przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

AKTUALNOŚCI

logo Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
05-11-2021

Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

W dniu 4 listopada 2021 roku w Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Pożytku Publicznego w Krasnymstawie.


W porządku obrad zaplanowano:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia przez przewodniczącą Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego panią Renatę Stangryciuk
2. Opinia Rady Pożytku dotycząca projektu „Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”
3. Opinia Rady Pożytku do projektu „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Krasnystaw na lata 2021-2030”.
4. Informacja z realizacji „Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.”.
5. Zgłoszenie przedstawicieli z organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w 2022 roku.
6. Informacja na temat obowiązku przestrzegania zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
7. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone