przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Plebiscyt Edukacyjny Kuriera Lubelskiego

AKTUALNOŚCI

Plakat Plebiscyt Edukacyjny
04-11-2021

Plebiscyt Edukacyjny Kuriera Lubelskiego

 

Informujemy, że trwa prowadzony przez Kurier Lubelski Plebiscyt Edukacyjny. Celem głosowania jest m.in. nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli z terenu naszego województwa, a także wybór Przedszkola Roku i Szkoły Roku. 

Głosowanie jest prowadzone osobno dla każdego powiatu i będzie trwać do 1 grudnia br.

Awans do II etapu konkursu plebiscytowego finału wojewódzkiego, w każdej kategorii uzyskuje jeden kandydat w każdym z powiatów, który uzyskał największą liczbę głosów.

Do plebiscytu zostały zgłoszone kandydatury pedagogów zatrudnionych w jednostkach oświatowych Miasta Krasnystaw:


W kategorii : NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA

Pani Anna Popik-Kulbaka - Przedszkole nr 5 im. Bajeczka

Pani Małgorzata Gwarda - Przedszkole nr 5 im. Bajeczka

Pani Anna Pieczykolan - Przedszkole nr 5 im. Bajeczka

Pani Jolanta Gleń - Przedszkole nr.5 im. Bajeczka

Pani Magdalena Filewicz - Przedszkole nr 1 im. Słoneczna Jedyneczka

Pani Wiesława Bojko -  Przedszkole nr 1 im. Słoneczna Jedyneczka

Pani Renata Marczewska - Oddział Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich

Pani Małgorzata Usyk -  Przedszkole nr 8 im. Teatralna Ósemka

Pani Ewa Torbiczuk - Przedszkole nr 4 im. Kubusia Puchatka

Pani Edyta Grzesiak - Przedszkole nr 4 im. Kubusia Puchatka

Pan Bartłomiej Gałus - Oddział Przedszkolny Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich

Pani Agnieszka Bosowska-Maciejewska - Przedszkole nr 4 im. Kubusia Puchatka

W kategorii: NAUCZYCIEL KLAS 0-III

Pani Ewa Matysiak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich

Pani Jolanta Wołos - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II

Pani Magdalena Dąbrowska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich

W kategorii: NAUCZYCIEL KLAS IV-VIII

Pani Elżbieta Garbowska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

Pani Elżbieta Sadowska - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza

Pani Iwona Łukasik - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich

Pani Dorota Szpakowska-Matczuk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich, Krasnystaw

 Wśród jednostek oświatowych zgłoszone zostały następujące placówki, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw.

W kategorii: PRZEDSZKOLE ROKU

Przedszkole nr 1 im. Słoneczna Jedyneczka

Przedszkole nr 4 im. Kubusia Puchatka

Przedszkole nr 5 im. Bajeczka

Przedszkola nr 8 Teatralna Ósemka

W kategorii: SZKOŁA ROKU

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich

Szczegółowe informacje na temat plebiscytu i sposobu głosowania znajdują się na stronie:

https://kurierlubelski.pl/wielki-plebiscyt-edukacyjny-rozpoczety-glosuj-na-nauczycieli-przedszkola-szkoly-i-uczelnie-lub-zglos-swoich-kandydatow-do/ar/c5-15836527

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone