przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Kolejna inwestycja Miasta w ochronę środowiska

AKTUALNOŚCI

logo Krasnystaw naturalnie
08-11-2021

Kolejna inwestycja Miasta w ochronę środowiska

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Budowa osadnika, separatora oraz wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego w Krasnymstawie”, którego pomysłodawcą była Radna Rady Miasta Krasnystaw Pani Agnieszka Pocińska- Bartnik. W ramach inwestycji wybudowano infrastrukturę, która oczyszcza wody opadowe i roztopowe z zanieczyszczeń mineralnych, olejowych i ropopochodnych, a oczyszczoną deszczówkę kieruje do starego koryta rzeki Żółkiewka. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania została znacznie ograniczona ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska naturalnego z odwadnianego pasa drogowego.

Koszt realizacji inwestycji brutto wyniósł: 1 221 583,81 zł, z czego 1 000 000 zł to kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała suma została pokryta w 50 % z budżetu Miasta i 50% z budżetu Powiatu Krasnostawskiego.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone