przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Burmistrz Krasnegostawu uczestniczył w pracach Europejskiego Komitetu Regionów

AKTUALNOŚCI

znak Europejskiego Komitetu Regionów
09-12-2021

Burmistrz Krasnegostawu uczestniczył w pracach Europejskiego Komitetu Regionów

 

W dniach 1-2 grudnia br. w Brukseli trwała  147. sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów. W obradach wziął udział Burmistrz Krasnegostawu Pan Robert Kościuk, który jest reprezentantem polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów w kadencji 2020-2025.
 
Dwudniowe posiedzenie było okazją do rozmów na tematy związane ze wzmocnieniem europejskiej demokracji oraz problemami społecznymi Wspólnoty, w tym wyzwaniami migracyjnymi. Poruszono także zagadnienia dotyczące m. in.: aktualizacji nowej strategii przemysłowej dla Europy oraz europejskiego planu walki z rakiem. Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów poparli także pomysł ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży i podkreślili potrzebę zaangażowania młodych ludzi w procesy decyzyjne na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.
  
Szczególnie interesującym zagadnieniem dla Burmistrza Krasnegostawu Pana Roberta Kościuka - jako lidera Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno Spożywczego - był omawiany na posiedzeniu plan działania UE na rzecz rolnictwa ekologicznego. W dokumencie podkreślona została istota udziału jaki samorządy  mogą wnieść w rozwój rolnictwa ekologicznego, ponieważ to właśnie gminy najlepiej znają potrzeby lokalnych sektorów ekologicznych i w związku z tym mogą wnieść wkład w jego strukturę pod względem produkcji, logistyki i handlu.
  
Europejski Komitet Regionów z siedzibą w Brukseli jest organem doradczym Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego. W jego skład wchodzą przedstawiciele władz samorządów lokalnych i regionalnych krajów Unii Europejskiej. Głównym zadaniem Komitetu Regionów jest wydawanie opinii w zakresie projektów aktów ustawodawczych oraz innych dokumentów, które są przedmiotem prac instytucji Unii Europejskiej. 
 
Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk siedzi  w słuchawkach przy biurku na spotkaniu w Brukseli, na biurku leży laptop
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone