przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Rozbudowa miejskiej bazy sportowej coraz bliżej

AKTUALNOŚCI

woda w basenie
09-12-2021

Rozbudowa miejskiej bazy sportowej coraz bliżej

 

W dniu 9 grudnia br. Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk oraz Skarbnik Miasta Patrycja Zdybel podpisali umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego  dla inwestycji pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej w Mieście Krasnystaw - modernizacja basenu i budowa hali sportów walki”. Wykonawcą dokumentacji będzie firma ESTIMAT Piotr Milczarek z Łodzi.
 
W ramach umowy, oprócz przygotowania PFU, wykonawca opracuje kosztorys planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlano-montażowych (w tym także planowanych kosztów urządzeń i wyposażenia).
 
Program funkcjonalno - użytkowy jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (realizacja w formule ”zaprojektuj i wybuduj”) zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji basenu i budowie hali sportów walki. Na realizację tego zadania Miasto Krasnystaw pozyskało blisko 11 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 

Rozbudowa miejskiej bazy sportowej

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone