przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Komunikat Straży Miejskiej w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

kawałek graficznej informacji
10-12-2021

Komunikat Straży Miejskiej w Krasnymstawie

ZIMOWE OBOWIĄZKI
Informacja w formie grafiki
 

Szanowni państwo, Straż Miejska przypomina o obowiązkach właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości związanych z utrzymaniem zimowym na terenie Miasta Krasnystaw. Obowiązki dotyczą odśnieżania ciągów pieszych, wynikają z następujących aktów prawnych: 

  • Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • Uchwały Nr XVIII/135/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31marca 2020  roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krasnystaw;
  • Kodeksu Wykroczeń.

 

OBOWIĄZKI DOTYCZĄ:

  1. zwalczania śliskości, usuwania śniegu i lodu z chodnika przyległego bezpośrednio do nieruchomości.
  2. usuwania nawisów śnieżnych oraz wiszących sopli z dachów budynków.
Informujemy jednocześnie, że osoby uchylające się od wykonywania ustawowych obowiązków muszą liczyć się z otrzymaniem mandatu karnego lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone