przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Podsumowanie współpracy z Politechniką Lubelską

AKTUALNOŚCI

kilka osób stoi i trzyma plansze
23-12-2021

Podsumowanie współpracy z Politechniką Lubelską

 

W dniu 20 grudnia 2021 r. przedstawiciele Politechniki Lubelskiej przekazali koncepcje zagospodarowanie wybranych terenów miasta. Przygotowane przez pracowników naukowych uczelni: dr hab. inż. arch. Natalię Przesmycką, dr inż. arch. Bartłomieja Kwiatkowskiego i mgr inż. arch. Wojciech Jabłońskiego opracowania są kolejnym etapem trwającej od 2019 r. współpracy pomiędzy Politechniką a Miastem.
 
W ramach prac zespół projektowy przygotował:
 
1. Koncepcję architektoniczną rozbudowy bazy sportowo – rekreacyjnej w rejonie ul. Piłsudskiego i ul. Granicznej, obejmującą: 
a) Rozbudowę hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, 
b) Rozbudowę krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, 
c) Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Krasnymstawie. 
 
2. Koncepcję rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie miasta Krasnystaw. Koncepcję zagospodarowania doliny rzeki Wieprz na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Gawryłowa wraz z terenem Zaułka Nadrzecznego.
 
Przekazane materiały obrazują potencjalne możliwości zagospodarowania tych terenów i wskazują możliwe kierunki ich zagospodarowania.
 
 
Dwoje wykonawców , Burmistrz Krasnegostawu, Zastępca Burmistrza oraz kierownik Wydziału Inwestycji przedstawiają plany zagospodarowania wybranych terenów w Krasnymstawie
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone