przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI 20-lecie Spółki KRAS-EKO

AKTUALNOŚCI

Logo KRAS-EKO
17-12-2021

20-lecie Spółki KRAS-EKO

 

Uroczysta gala z okazji jubileuszu 20-lecia Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” odbyła się 16 grudnia 2021 roku w Krasnostawskim Domu Kultury. Uroczystość poprowadził Piotr Jelonek.
 
Podczas uroczystości Prezes „KRAS-EKO” Robert Poniedziałek wręczył podziękowania na ręce: Wójt Gminy Krasnystaw Edyty Gajowiak–Powroźnik, Burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka i Burmistrza Rejowca Tadeusza Górskiego - przedstawicieli udziałowców przedsiębiorstwa tj. Gminy Krasnystaw, Miasta Krasnystaw i Miasta Rejowiec. Wyróżniona została także Przewodnicząca Rady Nadzorczej Małgorzata Krzysztofiak. Dyplomy uznania otrzymali również wieloletni pracownicy Spółki: Barbara Lewczuk, Waldemar Żurkiewicz, Tomasz Hawryluk i Robert Poniedziałek. 
 
W słowach skierowanych do obecnych na gali Burmistrz Robert Kościuk wyraził uznanie dla wszystkich, którzy byli i są zaangażowani w rozwój „KRAS-EKO”. Szczególne podziękowania złożył na ręce Prezesa Spółki Roberta Poniedziałka oraz pracowników zajmujących się gospodarką odpadami. Podkreślił, iż firma ma powody do zadowolenia i satysfakcji z efektów swojej pracy. 
 
Prezes „KRAS-EKO” przypomniał historię powstania firmy oraz przybliżył osiągnięcia składowiska z dwudziestu lat jego działalności. Spółka powstała w roku 2001, a działalność rozpoczęła 1 października 2001 r. Z uwagi na małe doświadczenie w prowadzeniu tego typu działalności początki były trudne, ale z biegiem lat firma zaczęła wzmacniać swoją pozycję. Pozyskano nowy sprzęt i urządzenia, które udoskonaliły zakład i pozwoliły na zastosowanie zaawansowanych technologii. Rozbudowano także składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Z każdym rokiem spółka ugruntowuje swoją pozycję stosując nowoczesne maszyny i współczesne rozwiązania technologiczne.
 

20-lecie Spółki KRAS-EKO

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone