przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Kolejne środki na rozwój Krasnegostawu

AKTUALNOŚCI

cyfrowa gmina
05-01-2022

Kolejne środki na rozwój Krasnegostawu

 

W celu zapewnienia zdalnej i bezpiecznej komunikacji z mieszkańcami Miasto Krasnystaw pozyskało środki zewnętrzne w wysokości 551 490,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina - Miasto Krasnystaw”. Jego głównym założeniem jest zwiększenie zdolności Miasta do zapewnienia zdalnej i bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych. 
 
W ramach projektu Miasto nabędzie i wdroży infrastrukturę IT umożliwiającą zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz zdolności do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych. Zakupione zostaną m.in. serwery, sieciowe pamięci masowe, urządzenia klasy UTM, laptopy i komputery stacjonarne. Zadanie będzie realizowane w Urzędzie Miasta Krasnystaw i miejskich jednostkach organizacyjnych. 
 
Projekt „Cyfrowa Gmina - Miasto Krasnystaw” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
 
 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone