przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

AKTUALNOŚCI

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)
11-01-2022

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

 

Od 1 lipca 2021 roku Właściciele i Zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązkowa deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła do 1 MW mocy i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe, pompy ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.

Na wysłanie deklaracji właściciele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących oraz 14 dni w przypadku budynków nowych oraz przy wymianie źródła ciepła lub spalania na nowe.
Deklarację można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: www.zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krasnystaw z siedzibą przy Placu 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw drogą pocztową, a także osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców (deklaracja dostępna jest pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe. Za brak jej złożenia w terminie grozi grzywna.
 
Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Szczegółowe informacje na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl.

Link do złożenia deklaracji znajdują się na stronie: www.zone.gunb.gov.pl.

Pliki do pobrania: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ .

Wzór wypełnionej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw :

Ikona pdfwzór wypełnionej deklaracji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.53 MB]

Deklaracja do pobrania :

Ikona pdfDeklaracja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [234.41 KB]

 

plakat

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone