przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Krasnystaw z dofinansowaniem na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”

AKTUALNOŚCI

osoby niepełnosprawne z opiekunami
14-01-2022

Krasnystaw z dofinansowaniem na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”

 

Miasto Krasnystaw pozyskało środki na realizację w 2022 roku programu „Opieka wytchnieniowa” w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie w kwocie 97 920,00 zł pochodzi z Funduszu Solidarnościowego- państwowego funduszu celowego i stanowi 100% wartości zadania. 
 
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przyjmuje zgłoszenia osób, które wymagają czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienia czasu na odpoczynek i regenerację. Uczestnik programu za usługi nie ponosi odpłatności.
 
Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w programie znajdują się na stronie: http://www.mopskrasnystaw.pl/?page_id=3101. Pod tym adresem można również pobrać formularz wniosku, który należy złożyć w MOPS Krasnystaw.
 
plakat z Funduszu Solidarnościowego
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone