przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XXII Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Miasto Krasnystaw”

AKTUALNOŚCI

kolorowe kredki
13-01-2022

XXII Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Miasto Krasnystaw”

 

 

Krasnostawski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie zapraszają do udziału w XXII Konkursie Plastycznym i Literackim „Moje Miasto Krasnystaw” pod patronatem Burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka. Konkurs organizowany jest z okazji 628. rocznicy nadania prawa miejskiego Miastu Krasnystaw i skierowany do dzieci z krasnostawskich przedszkoli i szkół podstawowych. 
 
 
 
 
 
I. CZĘŚĆ PLASTYCZNA:
 
REGULAMIN
1. Część plastyczna jest organizowana przez Krasnostawski Dom Kultury przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie i Urzędu Miasta Krasnystaw.
2. W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych z terenu  Krasnegostawu.
3. Cele konkursu to zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych, wyrabiając szczególną wrażliwość na otaczający świat w jakim wyrasta młode pokolenie.
4. Temat tegorocznej edycji plastycznej brzmi: „Moje Miasto - Krasnystaw”.
5. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dziecko na formacie A2, A3 lub A4.
6. Technika: malarstwo, rysunek barwny, grafika, batik, rysunek węglem (nie będą przyjmowane techniki: wyklejane bibułą, watą, zapałkami i plasteliną itp.).
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
8. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według wzoru: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa i szkoła, imię i nazwisko nauczyciela (jeśli praca wykonywana jest w szkole). Należy także dołączyć podpisane klauzule zgody przetwarzania danych osobowych. (do pobrania na www.kultura.krasnystaw.pl)
9. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac według następujących kryteriów: walory artystyczne zgodne z tematyką konkursu, oryginalność, jakość i stopień trudności wykonania oraz przyzna nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone w Krasnostawskim Domu Kultury w dniu 4 marca 2022 roku o godz. 10:00 (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna).
10. Nagrody zostaną przyznane w trzech grupach wiekowych: 4–6 lat (przedszkola), klasy I – III i IV-VI (szkoły podstawowe).
11. Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy przechodzą na własność organizatora.  
12. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 11 lutego 2022 roku na adres: Krasnostawski Dom Kultury; ul. Okrzei 10; 22-300 Krasnystaw.
13. Dodatkowe informacje: tel. 82 576 22 18; e-mail: kultura@krasnystaw.pl
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - cz. plastyczna: http://www.kultura.krasnystaw.pl/images/zgoda_mmk_2022_plast.pdf 
 
 
II. CZĘŚĆ LITERACKA:
 
REGULAMIN
1. Część literacka jest organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie przy współpracy Krasnostawskiego Domu Kultury i Urzędu Miasta Krasnystaw.
2. Cele konkursu:
a)      rozwijanie aktywności literackiej dzieci i młodzieży
b)      promocja Krasnegostawu w ciekawy i oryginalny literacko sposób
c)      wzmocnienie więzi emocjonalnych młodzieży z miastem
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej z terenu Krasnegostawu.
4. Temat prac to opowiadanie science-fiction na temat: „Krasnystaw – Moje Miasto w przyszłości”. (Opowiadania lub inne krótkie formy literackie powinny bezpośrednio dotyczyć Krasnegostawu i jego mieszkańców oraz opisywać jak miasto będzie wyglądało np. za sto lat).
5. Prace muszą być samodzielne tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu.
6. Niedopuszczalne jest składanie prac już publikowanych oraz prezentowanych w innych konkursach.
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
8. Opowiadanie nie powinno przekraczać 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego /czcionka Times New Roman 12/.
9. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według wzoru: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa i szkoła, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Należy także dołączyć podpisane klauzule zgody przetwarzania danych osobowych. (do pobrania na www.mbpkrasnystaw.com.pl)
10. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni prace oraz przyzna nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone w Krasnostawskim Domu Kultury w dniu 4 marca 2022 roku, o godz. 10:00 (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna).
11. Prace powinny być dostarczone w 1 egzemplarzu wydruku komputerowego lub nadesłane emailem w formacie pdf. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 11 lutego 2022 r. na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie; ul. Okrzei 23; 22-300 Krasnystaw, mbp@mbpkrasnystaw.com.pl.
12. Dodatkowe informacje: tel. 82 576 20 93; e-mail: mbp@mbpkrasnystaw.com.pl  
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - cz. literacka: http://www.kultura.krasnystaw.pl/images/zgoda_mmk_2022_lit.pdf  
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone