przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Blisko 2 mln zł dla Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

osoby niepełnosprawne z opiekunami
17-01-2022

Blisko 2 mln zł dla Miasta Krasnystaw

 

W celu poprawy jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta samorząd Krasnegostawu pozyskał kwotę 1 770 057,00 zł na realizację w 2022 roku projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego - państwowego funduszu celowego.
 
Głównym celem programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia i pomocy adekwatnej do ich potrzeb, ułatwienie udziału w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych. 
 
Wsparcie w postaci usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą otrzymać:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym bądź o stopniu umiarkowanym bądź równoważnym.
 
Zgłoszenia osób, które wymagają zapewnienia wsparcia w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Uczestnik za świadczone usługi nie ponosi odpłatności.
 
Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w programie można uzyskać pod numerem telefonu 825762324 wew. 107 oraz na stronie: http://www.mopskrasnystaw.pl/?page_id=2183. Pod tym adresem można również pobrać formularz wniosku, który należy złożyć w MOPS Krasnystaw. 
 
 
informacja dot. asystentów osób niepełnosprawnych
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone