przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Opaski życia dla krasnostawskich seniorów

AKTUALNOŚCI

logo Krasnystaw naturalnie
19-01-2022

Opaski życia dla krasnostawskich seniorów

 

Miasto Krasnystaw kontynuuje w 2022 roku realizację projektu TELEOPIEKA  oferującego usługę opieki nad daną osobą w sposób zdalny.
W ramach TELEOPIEKI uczestnicy otrzymują tzw. opaski życia - opaski na nadgarstek wyposażone w nadajnik alarmowy („biały przycisk alarmowy SOS”). Wciśnięcie „białego przycisku alarmowego” powoduje natychmiastowe połączenie się z Centrum Teleopieki bez względu na porę dnia lub nocy. Pracownik centrum ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane do kontaktu (np. dzieci, sąsiadów), a w razie potrzeby wzywa odpowiednie służby, np. pogotowie ratunkowe.
Z usługi TELEOPIEKI mogą bezpłatnie skorzystać mieszkańcy Krasnegostawu, którzy zaliczają się do grup szczególnego ryzyka. Są to między innymi osoby: powyżej 60 roku życia, samotne, z niepełnosprawnością, niesamodzielne bądź schorowane. Całość kosztów udziału w programie ponosi Miasto Krasnystaw.
Realizacją projektu TELEOPIEKI zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie MOPS w Krasnymstawie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9 (I piętro) w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30 lub w siedzibie Punktu Wsparcia Seniora ul. Okrzei 10 (I piętro Krasnostawskiego Domu Kultury) od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 16.00. Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami: 82 576 23 24 oraz 531 801 690.

 

opaski

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone