przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI INFORMACJA O NABORACH WNIOSKÓW

AKTUALNOŚCI

logo Krasnystaw PLUS
24-01-2022

INFORMACJA O NABORACH WNIOSKÓW

 

 

 

INFORMACJA O NABORACH WNIOSKÓW!!!
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o ogłoszonych
 
w dniach: 24 stycznia – 22 lutego 2022r.
 

naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020 na przedsięwzięcia:

1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – limit w naborze: 225 263,45 EURO, co przy kursie

4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 901 053,80 zł
 
3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD (grant) – limit w naborze: 65 000 EURO co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 260 000,00 zł
 
Pełna treść ogłoszeń oraz informacje dotyczące organizowanych spotkań konsultacyjno-doradczych dostępne są na stronie www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborach”.
Kontakt z biurem: tel. 506 371 309, 82 576 70 49, e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, w godz. 8.00-16.00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    kkk                lll           ooo              ddd
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone