przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2022 r.

AKTUALNOŚCI

traktor z przyczepą
03-02-2022

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2022 r.

Rozporządzenie, wydawane zgodnie z przepisami art. 4 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakłada, że  zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 roku wyniesie 1,00 zł na 1 litr oleju. Zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
 
Kwota zwrotu podatku akcyzowego ustalana jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Od 2022 roku zwiększeniu ulegną limity zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie rolnym, od których będzie przysługiwał zwrot akcyzy.
 
 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone