przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

AKTUALNOŚCI

komputer
04-02-2022

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 
 
Do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 16.00 będzie trwała rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw, tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Orląt Lwowskich. 
 
Nabór na rok szkolny 2022/2023 odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie: https://krasnystaw.elemento.pl. Pod tym adresem znajduje się także szczegółowa informacja dla rodziców dotycząca m.in.: ofert edukacyjnych krasnostawskich podstawówek, wyszukiwarki szkoły obwodowej, terminarza postępowania rekrutacyjnego oraz instrukcji wypełniania wniosku zgłoszenia do szkoły. 
 
 
W przypadku trudności technicznych z elektronicznym zapisem dziecka do klasy, należy skontaktować się z poszczególnymi szkołami (sekretariat) pod nr telefonów:
 
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza – numer telefonu (82) 576 37 31,
 
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II - numer telefonu (82) 576 28 08,
 
3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orląt Lwowskich – numer telefonu (82) 576 28 91.
 
Wniosek, który został złożony drogą elektroniczną należy wydrukować, podpisać, dołączyć wymagane załączniki i złożyć w szkole podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji. 
 
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 25 marca 2022 r.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone