przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Powołanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia LOPRS

AKTUALNOŚCI

Spotkanie LOPRS w Urzędzie Miasta Krasnystaw
11-02-2022

Powołanie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia LOPRS

 

W dniu 9 lutego 2022 r. w Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyło się spotkanie jednostek samorządu terytorialnego skupionych w ramach inicjatywy pn. Lubelski Okręg Przemysłu Rolno – Spożywczego. Głównym punktem obrad było powołanie Komitetu Założycielskiego i upoważnienia go do dokonywania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia LOPRS.W skład Komitetu weszli: Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, Burmistrz Miasta i Gminy Izbica Jerzy Lewczuk, Wójt Gminy Leśniowice Joanna Jabłońska, Wójt Gminy Fajsławice Janusz Pędzisz, Wójt Gminy Łopiennik Górny Artur Sawa, Wójt Gminy Rudnik Paweł Kucharczyk oraz Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa.

Ideę powstania stowarzyszenia pod nazwą Lubelski Okręg Przemysłu Rolno- Spożywczego poparła Rada Miasta Krasnystaw, która w dniu 10 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Krasnystaw do Stowarzyszenia LOPRS.

Staraniem Burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka i innych włodarzy gmin partnerskich LOPRS inicjatywa  została wpisana w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku jako jeden z obszarów strategicznej interwencji- Żywicielski OSI, którego priorytetem rozwoju jest wykorzystanie zasobów naturalnych Wyżyny Lubelskiej dla rozwoju konkurencyjnego rolnictwa. Działalność Stowarzyszenia Lubelski Okręg Przemysłu Rolno- Spożywczego skupiać się będzie na pozyskiwaniu  środków zewnętrznych właśnie na ten cel.

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone