przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Miasto z dofinansowaniem na rozwój infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Kościuszki

AKTUALNOŚCI

logo krasnystaw naturalnie
16-02-2022

Miasto z dofinansowaniem na rozwój infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Kościuszki

 

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk oraz Skarbnik Miasta Patrycja Zdybel zawarli w imieniu Miasta Krasnystaw umowę z Województwem Lubelskim na realizację zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji na terenie działki nr 97/2 w pobliżu ulicy Kościuszki w Krasnymstawie”. Szacowana wartość inwestycji to 56 162,00 zł z czego 35 735,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie stanowiła uzupełnienie istniejącego już miejsca rekreacji dla dorosłych i dzieci zlokalizowanego na tzw. błoniach w pobliżu ulicy Kościuszki. Obok siłowni zewnętrznej i placu zabaw ustawione zostaną ławki betonowe z drewnianym siedziskiem i oparciem, stoły betonowe z drewnianym blatem stanowiące jedną konstrukcję z dwoma ławkami z drewnianym siedziskiem bez oparcia oraz betonowo - drewniane kosze na śmieci. Ponadto zostanie zamontowane oświetlenie zewnętrzne- hybrydowa lampa, z panelem solarnym i wiatrowym. Wokół terenu rekreacji zaplanowano wykonanie nasadzeń w formie żywopłotu.
Inwestycja zostanie zrealizowana w 2022 roku.

     bbb        ddd         nnn          kkk  


 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone