przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI „Chmielnik” szansą na mieszkania

AKTUALNOŚCI

Dom
21-02-2022

„Chmielnik” szansą na mieszkania

 
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Krasnegostawu i Powiatu Krasnostawskiego
 
Z uwagi na liczne artykuły prasowe i pojawiające się sygnały od mieszkańców wyjaśnienia wymaga, budzący szereg kontrowersji temat dotyczący starań Miasta odnośnie zakupu części terenów, tzw. „Chmielnika”, którego właścicielem jest Powiat Krasnostawski.
 
Szanowni Państwo! Od wielu lat Miasto Krasnystaw boryka się z trudną sytuacją mieszkaniową. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców podjęliśmy kroki, aby zwiększyć potencjał mieszkaniowy i w związku z tym przystąpiliśmy do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Lubelskie sp. z o.o., która ma na celu zwiększenie dostępności do mieszkań na terenie województwa, w tym i Miasta Krasnystaw.
 
Jest to bardzo ważne działanie z punktu widzenia rozwoju Krasnegostawu, gdyż głównym zadaniem spółki jest budowa mieszkań na wynajem o niskim czynszu. Spółka znajduje się obecnie w ostatniej fazie jej tworzenia. Miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM Lubelskie Sp. z o.o. w kwocie 3 mln. zł. Oznacza to, że w perspektywie kilku najbliższych lat powstaną w naszym mieście mieszkania dla osób, których dochody są zbyt wysokie by przyznano im lokal komunalny, a z kolei zbyt niskie, by wykazać się zdolnością kredytową. W ramach spółki planowana jest budowa 140 mieszkań, co znacznie wpłynie na poprawę sytuacji mieszkaniowej.
 
Niestety, Miasto nie posiada w swoich zasobach własnych gruntów spełniających wymagane parametry. Dlatego też od długiego czasu prowadzone były rozmowy ze Starostą Krasnostawskim w zakresie możliwości zbycia przez Powiat Krasnostawski działki, tzw. „Chmielnika”, na której możliwa byłaby realizacja takiej społecznie oczekiwanej inwestycji. 
 
Zrealizowanie tego przedsięwzięcia, znacząco bowiem poprawi zasoby mieszkaniowe nie tylko w naszym mieście, ale także i w powiecie. Nie od dziś wiadomo, że mieszkania stanowią jeden z podstawowych elementów rozwoju, a obecne programy rządowe sprzyjają takim działaniom.
 
Aby, w ramach programu sprostać stawianym wymogom dla tzw. „taniego budownictwa wielorodzinnego”, lokalizacja inwestycji nie może być przypadkowa. Najważniejszymi przesłankami są sąsiedztwo szkół, przedszkoli, sieci handlowych, urzędów, dostępności do podstawowej opieki medycznej, rozwiązań komunikacyjnych z jednej strony, natomiast z drugiej bardzo istotne jest, aby, lokalizacja była zgodna ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
Analizując wszystkie możliwości, jedynie nieruchomość gruntowa tzw. „chmielnik”, jest w stanie spełnić wszystkie te warunki, które są stawiane dla tego typu przedsięwzięć przez Krajowy Zasób Nieruchomości i jednocześnie pozwoli rozpocząć inwestycje w bardzo krótkim czasie. Każda inna lokalizacja musiałaby być poprzedzona wieloletnimi procedurami formalnymi, które umożliwiłyby rozpoczęcie inwestycji.
 
Dlatego też Miasto Krasnystaw w dniu 29 października 2021 r. złożyło oficjalny wniosek do Starosty Krasnostawskiego w sprawie nabycia części działki, tzw. „Chmielnika”. 
 
Chcąc skrócić czas postępowania i jak najszybciej rozpocząć inwestycję, przy jednoczesnym sprostaniu warunkom stawianym w Programie, Władze Miasta wspólnie z Prezydium Rady Miasta zaproponowały w zamian Zarządowi Powiatu inne nieruchomości gruntowe znajdujące się w zasobach Miasta. 
 
Co prawda, Zarząd Powiatu zaproponował Miastu inną lokalizację przy ul. Granicznej, ale niestety nieruchomość ta w obecnym stanie prawnym wymaga wielu długotrwałych czynności proceduralnych pozwalających na rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji związanej z zabudową wielorodzinną.
 
Zarówno nieruchomość przy ul. Granicznej, jak i działki będące w zasobach Miasta, które proponuje i wskazuje Zarząd Powiatu, w przypadku działki, której właścicielem jest Powiat - będzie wymagała wielomiesięcznych postępowań proceduralnych, natomiast w przypadku działek miejskich - nie spełniają wymogów Programu i zostały negatywnie zweryfikowane przez KZN.
 W związku z tym, iż zakup przedmiotowej nieruchomości gruntowej, na której możliwe byłoby zrealizowanie społecznie oczekiwanej - zarówno dla mieszkańców Miasta jak i całego Powiatu - inwestycji polegającej na budowie mieszkań, mamy nadzieję, że Władze Powiatu dostrzegą potrzebę rozwoju mieszkalnictwa na terenie Miasta i docenią naszą inicjatywę zmieniając swoje stanowisko w sprawie zbycia przez Powiat Krasnostawski części tzw. „Chmielnika”.
 
Wierzymy, że przedstawione argumenty znajdą zrozumienie we Władzach Zarządu i Rady Powiatu, i dzięki temu powstaną inwestycje, które wymiernie będą wpływały na rozwój nie tylko naszego Miasta, ale także całego Powiatu.
 
Analizujemy na bieżąco wszystkie możliwości w zakresie lokalizacji tej inwestycji. Dołożymy wszelkich starań, aby przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w możliwie krótkim terminie.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone