przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Podsumowanie Posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

AKTUALNOŚCI

logo Krasnystaw naturalnie
07-03-2022

Podsumowanie Posiedzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 3 marca 2022 roku w sali sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Głównym tematem posiedzenia było wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krasnystaw w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Krasnystaw w 2022 roku, którą zaopiniowano pozytywnie. Ponadto omówiono zadania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na najbliższe miesiące.

Na posiedzeniu jednogłośnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Miasta w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Krasnystaw w 2022 roku.

Podczas posiedzenia Agnieszka Wolanin zwróciła się z  prośbą o  zamieszczenie na stronie Miasta Krasnystaw komunikatu o  konieczności  szczepienia  psów i   kotów wychodzących w związku z  ogniskami wścieklizny na terenie województwa lubelskiego.

Na zakończenie spotkania Alicja Grabiec przedstawiła informację o naborze ofert w ramach programu „Małe Granty” na realizację zadań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy znajdujących schronienie na  terytorium województwa lubelskiego.


Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone