przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Odpady zielone – wypalanie ognisk!

AKTUALNOŚCI

wypalanie odpadów
15-03-2022

Odpady zielone – wypalanie ognisk!

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krasnystaw,  uchwalonego przez Radę Miasta Krasnystaw  obowiązującego od 19 listopada 2015r. odpady zielone kwalifikowane są  do selektywnego zbierania i odbierania. ,,Odpady zielone, których właściciel nie ma możliwości zagospodarować samodzielnie w miejscu wytworzenia, mogą być przekazane do punktu selektywnego odbierania odpadów komunalnych lub wystawione na terenie nieruchomości w wyznaczonym miejscu i terminie wynikającym z harmonogramu wystawiania tych odpadów”.
 
NA TERENIE MIASTA KRASNYSTAW
• Odpady zielone można kompostować w miejscu wytworzenia, nie powinno to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości !
• Odpady zielone umieszczone w workach (kolor brązowy) można wystawić do przekazania zgodnie z harmonogramem.
• Odpady zielone  można  samodzielnie dostarczyć do ,,Punktu zbiórki odpadów” – baza  PGK  ul. Piłsudskiego 54, czynny w godz. 7.00-17.00.
 
 
 
Worki na odpady zielone można uzyskać:
• PGK ul. Piłsudskiego 54,
• Straż Miejska Krasnystaw tel. 604-804-755.
 
 ZABRANIA SIĘ
• Podrzucania odpadów (tworzenia wysypisk śmieci).
• Spalania odpadów w tym odpadów zielonych (palenia ognisk).
 
 UWAGA
Spalanie odpadów stanowi wykroczenie z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku  o odpadach 
,,Kto, wbrew przepisowi art.155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów  podlega karze aresztu lub grzywny”.  
 
Ponadto zgodnie z art. 82 § 4. Kodeksu Wykroczeń  ,,Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze grzywny”.
 
Policja lub Straż Miejska może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł.
 
Do walki o jakość powietrza mogą włączyć się sami mieszkańcy. Straż Miejska czeka na zgłoszenia po numerem 604-804 755.
 

Odpady zielone – wypalanie ognisk

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone