przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI UWAGA NA FAŁSZYWE MAILE!!!!

AKTUALNOŚCI

wykrzyknik
21-03-2022

UWAGA NA FAŁSZYWE MAILE!!!!

 

Informujemy, że Miasto Krasnystaw nie wysyła do swoich kontrahentów ani do mieszkańców Krasnegostawu e-maili z informacją o zaległościach finansowych i nieopłaconych fakturach. Jedyną formą korespondencji stosowaną przez Miasto Krasnystaw w przypadku spraw finansowych, w tym sprawach podatków i opłat lokalnych jest forma pisemna tj. pismo podpisane przez Burmistrza Krasnegostawu bądź osobę przez niego upoważnioną. Korespondencja doręczana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 
Wszelkie wątpliwości dotyczące wiarygodności otrzymywanej korespondencji e-mail prosimy zgłaszać do Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29 bądź telefonicznie pod numerem telefonu 82 576 21 57. 
 
Jednocześnie prosimy o weryfikowanie numerów kont bankowych na które wpłacacie Państwo należności na rzecz Miasta. 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone