przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Miasto Krasnystaw przekaże środki na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych

AKTUALNOŚCI

logo Krasnystaw
21-03-2022

Miasto Krasnystaw przekaże środki na funkcjonowanie powiatowych jednostek organizacyjnych

 

Decyzją Rady Miasta Krasnystaw wyrażoną w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej  jednostce samorządu terytorialnego w 2022 r. oraz w uchwale budżetowej na 2022 r. Miasto Krasnystaw udzieli pomocy finansowej Powiatowi Krasnostawskiemu. Stosowne umowy w tym zakresie podpisał Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk.
 
Pomoc dotyczy dofinansowania własnych zadań bieżących powiatowych jednostek organizacyjnych: Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie (wsparcie w kwocie 4.000,00 zł) oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie (dofinansowanie w wysokości 4.000,00 zł).
 
Ponadto, Miasto udzieli pomocy finansowej Powiatowi Krasnostawskiemu w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie na organizację i prowadzenie zajęć artystycznych dzieci i młodzieży oraz udział w konkursach promujących Miasto. 
 
Dodatkowo Miasto przekaże 5.000,00 zł Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na  realizację programów w zakresie profilaktyki skierowanych do dzieci i młodzieży, a także na prowadzenie zajęć z młodzieżą niedostosowaną społecznie i uzależnioną, prowadzenie programów profilaktyczno- edukacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców. 
 
Środki z budżetu Miasta Krasnystaw w wysokości 7.000,00 zł zostaną również przekazane dla Poradni Terapii Uzależnień oraz Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie na zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, doposażenie placówki oraz wsparcie, pomoc i doradztwo osobom uzależnionym substancjami psychoaktywnymi i ich rodzinom. 
 
To nie jedyne środki, które Miasto Krasnystaw przeznaczy w 2022 roku na rzecz Powiatu Krasnostawskiego. Przypominamy, że zgodnie z treścią umowy z dnia 1 marca br. Miasto przekaże na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3162L ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie” kwotę 756.105,00 zł.
 
 
Burmistrz Krasnystaw
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone