przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Trwają prace przy budowie przystani kajakowej

AKTUALNOŚCI

logo Krasnystaw naturalnie
24-03-2022

Trwają prace przy budowie przystani kajakowej

Trwają prace związane z budową przystani przy rzece Wieprz w Krasnymstawie, która stanowi pierwszy etap rewitalizacji rejonu ulicy Zaułek Nadrzeczny. W ramach inwestycji wykonana zostanie zatoka z miejscem do wodowania i wyciągania kajaków, slipem dla łodzi oraz schodami zejściowymi do wody, a brzeg zatoki zostanie zabezpieczony murem oporowym z gabionów. Prace budowlane prowadzone są zgodnie z aktualnie obowiązującym harmonogramem, a ich zakończenie planuje się w III kwartale 2022 r.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „ Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury – Przystań na rzece Wieprz” i otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 7; Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego; Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne. Wartość projektu wynosi 1 166 471,36 zł, z czego 813 205,30 zł stanowi wsparcie unijne, a 95 671,20 zł budżet państwa.

Przystań kajakowa

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone