przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

AKTUALNOŚCI

logo Krasnystaw naturalnie
25-03-2022

Dofinansowanie na realizację zadania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

 
Miasto Krasnystaw otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie w 2022 roku zadania w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym. Umowę o udzielenie dotacji podpisali Albin Mazurek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk. 
 
W ramach zadania udzielone zostanie wsparcie w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków dla osób dorosłych, w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych. Wartość przedsięwzięcia to 512.500,00 zł, z czego kwota 410.00,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 
 
Działania realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone