przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Dotacja i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

AKTUALNOŚCI

logo
31-03-2022

Dotacja i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. realizuje projekt „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców”, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 66 nowych miejsc pracy w 55 nowopowstałych firmach.
Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej wiedzy 60 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oraz udzielenie 55 bezzwrotnych dotacji w wysokości do maksymalnie 23 050,00 zł i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości 2 800,00 zt przez okres 12 miesięcy.
 
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnych, których wynagrodzenie nie przekracza wysokości 120% minimalne go wynagrodzenia. Ze wsparcia skorzystać mogą imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa.
 
Do udziału w projekcie zachęcane są w szczególności : 
 
• osoby powyżej 50 roku życia;
• kobiety;
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby o niskich kwalifikacjach
• osoby, które utraciły pracę w wyniku epidemii Covid-19
 
 
Ponadto, w ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki skorzystają z kompleksowego wsparcia :
 
• Szkolenie ABC Przedsiębiorczości — szkolenie grupowe przygotowane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności;
• Szkolenie indywidualne — zajęcia pod kątem praktycznych aspektów konstrukcji biznesplanu oraz doradztwo obszarowe wybrane przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu. Celem spotkań indywidualnych będzie wypracowanie kompletnego biznesplanu.
 
Wszelkie informacje dotyczące projektu, w tym przyjmowania zgłoszeń dostępne są   na  stronie   internetowej   www.lpnt.pl.  Zainteresowane   osoby   zachęcamy do kontaktu: tel.: (+48) 780 117 830, e-mail: parkprzedsiebiorcow@lpnt.pI.
 
Jednocześnie wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne które odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 3.
 
 
eee
 
 
 
 
 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone