przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Program  osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

AKTUALNOŚCI

KWS
11-04-2022

Program  osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 

Miasto Krasnystaw otrzymało dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 46 557 zł na realizację programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów. Jego celem jest zapewnienie usług wsparcia krasnostawskim seniorom oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
 
 
Program jest adresowany do mieszkańców Krasnegostawu w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, w szczególności do osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe oraz do osób zamieszkujących z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 
Realizacja Programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
 
Moduł I  obejmujący świadczenie usług dostosowanych do  indywidualnych potrzeb Seniorów, w tym:
  • Wsparcie społeczne wspólne spędzanie czasu (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów itp.).
  • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych,  pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
  • Wsparcie psychologiczne w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.
  • Wsparcie sąsiedzkie w czynnościach dnia codziennego – POMOC SĄSIEDZKA pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp., pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept.
Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez wyposażenie Seniorów w tzw. „opiekę na odległość” – OPASKI TELEOPIEKI.
 
Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krasnymstawie tel. 82 576 23 24. 
 
Korpus wsparcia seniora
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone