przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

logo Miasta Krasnystaw
11-04-2022

I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw

 

 

Z A P R O S Z E N I E
 
 
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 r. /środa/ o godz. 13:15, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.
 
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw VI kadencji.
                1/ zgłaszanie kandydatów i  krótka ich prezentacja (wystąpienia)
                2/ przeprowadzenie głosowania
                3/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
7. Przekazanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw prowadzenia sesji wybranemu Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw VI kadencji.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw VI kadencji.
                1/ zgłaszanie kandydatów i  krótka ich prezentacja (wystąpienia)
                2/ przeprowadzenie głosowania
                3/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
9. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw VI kadencji.
                1/ zgłaszanie kandydatów i  krótka ich prezentacja (wystąpienia)
                2/ przeprowadzenie głosowania
                3/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
10. Wybór Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw VI kadencji.
                1/ zgłaszanie kandydatów i  krótka ich prezentacja (wystąpienia)
                2/ przeprowadzenie głosowania
                3/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12.  Zakończenie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone