przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU PREZESEM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOPRS

AKTUALNOŚCI

LOPRS
22-04-2022

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU PREZESEM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOPRS

 
W dniu 21 kwietnia br. powołano Stowarzyszenie pn. Lubelski Okręg Przemysłu Rolno – Spożywczego, w skład którego weszły: Miasto Krasnystaw, Miasto i Gmina Izbica, Gmina Krasnystaw, Gmina Fajsławice, Gmina Rudnik, Gmina Siennica Różana, Gmina Żółkiewka, Gmina Kraśniczyn, Gmina Leśniowice, Gmina Rejowiec, Gmina Wojsławice, Gmina Rejowiec Fabryczny, Gmina Łopiennik Górny oraz Powiat Krasnostawski. Założenie Stowarzyszenia wieńczy blisko dwuletni okres współpracy samorządów powiatu krasnostawskiego i chełmskiego oraz otwiera przed nim drogę do podejmowania kolejnych kroków w kierunku rozwoju naszego regionu.
 
Stowarzyszenie zostało powołane w celu stymulowania ożywienia gospodarczego obszaru Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno- Spożywczego. Jego działalność będzie się koncentrowała na rozwoju przedsiębiorczości wykorzystującej surowce rolne, poprawie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru LOPRS oraz pozyskiwaniu partnerów i źródeł finansowania działań wynikających z opracowanej przez Stowarzyszenie strategii rozwoju. Stowarzyszenie skupi się także na realizacji przedsięwzięć, które decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego zostały wskazane jako działania kluczowe dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Pierwszym z tych zadań jest utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej LOPRS wspierającej rozwój gospodarki żywnościowej Województwa Lubelskiego, drugi projekt to Lubelska Spiżarnia - Eko Przestrzeń Lokalnych Tradycji Kulinarnych i Innowacji Żywieniowych wzmacniająca współpracę i przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz tożsamość regionu lubelskiego. 
  
W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli: Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk (Prezes Zarządu), Wójt Gminy Leśniowice Joanna Jabłońska (Wiceprezes Zarządu), Wójt Gminy Siennica Różana Leszek Proskura (Wiceprezes Zarządu), Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Izbica Małgorzata Run (Sekretarz Zarządu) oraz Wójt Gminy Fajsławice Janusz Pędzisz (Członek Zarządu).  Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Wójt Gminy Łopiennik Górny Artur Sawa (Przewodniczący), Wójt Gminy Rudnik Paweł Kucharczyk (Wiceprzewodniczący) oraz Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Siennica Różana Robert Smęt (Sekretarz).
 
Oprócz członków - założycieli Stowarzyszenia LOPRS w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia wzięli także udział Tomasz Nowakowski- Prezes Zarządu BIOENERGY PROJECT Sp. z o.o. z Grupy Orlen, Tomasz Olenderek - Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Artur Sejwa z Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Stanisław Lubaś - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników KSC S.A. Obrady poprowadził Sławomir Kuśmicki - Doradca LOPRS. 
 

STOWARZYSZENIE LOPRS

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone