przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

AKTUALNOŚCI

logo Krasnystaw
29-04-2022

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

Burmistrz Krasnegostawu uprzejmie informuje, że obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Posiadanie szczelnego zbiornika bezodpływowego i regularny wywóz nieczystości ciekłych nie zwalnia z tego obowiązku. 
 
W związku z ww. ustawą, niewykonanie przez właściciela ciążącego na nim obowiązku podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej uprawnia Burmistrza do wydania decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie posesji. 
 
Ponadto, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym apeluje się do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety zgłoszeniowej do ewidencji, aby zrobili to niezwłocznie. Formularz można złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: miasto@krasnystaw.pl.
 
Dlaczego warto się podłączyć? Przede wszystkim, mieszkańcy ponoszą niższe koszty za odprowadzanie nieczystości niż przy wywozie z zastosowaniem pojazdów asenizacyjnych. W związku z powyższym, nie jest konieczna kontrola poziomu wypełnienia zbiornika bezodpływowego, a dzięki podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej, wspólnie dbamy o środowisko i chronimy zasoby wodne poprzez oczyszczanie ścieków. 
 
Wszelkie informacje związane z możliwością wykonania przyłączy kanalizacyjnych są udzielane w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw w godz. 7:00 – 15:00, pod numerem telefonu: 82 576 25 37 oraz na stronie internetowej: www.pgkkrasnystaw.pl.
 
 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone