przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI PROGRAM OSŁONOWY „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022

AKTUALNOŚCI

korpus wsparcia seniorów
09-05-2022

PROGRAM OSŁONOWY „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022

 

Miasto Krasnystaw otrzymało dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 46 557 zł na realizację programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów. Jego celem jest zapewnienie usług wsparcia krasnostawskim seniorom oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

 

Program jest adresowany do mieszkańców Krasnegostawu w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, w szczególności do osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe oraz do osób zamieszkujących z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 Realizacja Programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

 Moduł I  obejmujący świadczenie usług dostosowanych do  indywidualnych potrzeb Seniorów, w tym:

Wsparcie społeczne wspólne spędzanie czasu (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów itp.).

Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych,  pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.

Wsparcie psychologiczne w postaci specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.

Wsparcie sąsiedzkie w czynnościach dnia codziennego – POMOC SĄSIEDZKA pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp., pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept.

Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez wyposażenie Seniorów w tzw. „opiekę na odległość” – OPASKI TELEOPIEKI.

 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krasnymstawie tel. 82 576 23 24.

 

 kkkk

 

lll

 

fff

 

ttt

 

 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone