przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Komunikat Wojskowego Centrum Rekrutacji w Chełmie

AKTUALNOŚCI

WCR
01-06-2022

Komunikat Wojskowego Centrum Rekrutacji w Chełmie

 

21 maja ruszyła dobrowolna zasadnicza służba wojskowa.
 
 
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie w ramach kampanii „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”, prowadzi rekrutację do nowego rodzaju służby w wojsku jakim jest - dobrowolna zasadnicza służba wojskowa.

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

Nowy rodzaj czynnej służby wojskowej Kandydat deklarujący chęć wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).
 
 
Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:
 
• przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (Masz wybór – nie musi być skoszarowany, możesz pełnić służbę i mieszkać poza jednostką);
 
• będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do aktywnej rezerwy lub terytorialnej służby wojskowej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej (po maksymalnie 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
 
• na czas szkolenia podstawowego będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
 
• będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
 
• będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.
 
 
Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej!
 
Więcej informacji można uzyskać w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Chełmie ul. Koszarowa 1B, pod numerem telefonu 261 161 356, 261 161 345, 261 161 391, na portalu www.zostanzolnierzem.pl  oraz na stronie internetowej www.wkuchelm.wp.mil.pl.
 
Więcej informacji dotyczących WCR można znaleźć na Facebook i Twitter.
 
 
 WCR
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone