przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Fotowoltaika dla mieszkańców

AKTUALNOŚCI

fotowoltaika
02-06-2022

Fotowoltaika dla mieszkańców

 

W związku z pozyskaniem przez Miasto Krasnystaw środków w kwocie 7.410.000,00 zł na dostawę i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii- instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców informujemy, że w ramach przedsięwzięcia zamontowanych zostanie około 330 zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 1.6 MW. Do udziału w projekcie w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby, dla których w ramach działań prowadzonych przez Urząd Miasta Krasnystaw w 2019 roku wykonany został indywidualny projekt koncepcyjny dotyczący instalacji fotowoltaicznej. 
 
W najbliższym czasie zostaną ustalone zasady kwalifikacji poszczególnych nieruchomości do projektu oraz partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji. Wszystkie informacje dotyczące projektu będą na bieżąco przekazywane na stronie internetowej Miasta. 
 
Przedsięwzięcie będzie realizowane przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
 
PL                    PL1                PL2
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone