przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

AKTUALNOŚCI

logo Krasnystaw naturalnie
24-06-2022

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

Podczas Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2022 r. Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk stosunkiem głosów 12 za i 3 wstrzymujących się otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.
 
Uzyskanie absolutorium oznacza akceptację przez Radnych Rady Miasta Krasnystaw sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, które wcześniej otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
 
Sesja rozpoczęła się od debaty nad Raportem o stanie Miasta, który jest obowiązkowym dokumentem przedkładanym przez Burmistrza. Raport zawiera podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta Krasnystaw oraz budżetu obywatelskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni Rady Miasta Krasnystaw udzielili Burmistrzowi Krasnegostawu wotum zaufania stosunkiem głosów 12 za oraz 3 wstrzymujących się. 
 
 

ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone