przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU MOF KRASNYSTAW

AKTUALNOŚCI

logo cwd
24-06-2022

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU MOF KRASNYSTAW

Partnerstwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw obejmujące Miasto Krasnystaw, Miasto i Gminę Izbica, Gminę Łopiennik Górny, Gminę Krasnystaw oraz Gminę Siennica Różana przystąpiło do opracowania Strategii ZIT- dokumentu, który określi cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji przez Partnerstwo w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.  
 
Chcąc poznać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności sporządziliśmy ankietę, która posłuży do zdiagnozowania obszaru MOF Krasnystaw. 
 
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Krasnegostawu o wypełnienie kwestionariusza dostępnego pod adresem: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8ve4vvra i wyrażenie opinii na temat silnych i słabych stron naszego miasta, a także rodzajów przedsięwzięć, które powinny zostać zrealizowane w Krasnymstawie. 
 
Badanie trwa od 24 czerwca do 17 lipca 2022 r. Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.
 
Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone