przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DOT. ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW, RÓWNIEŻ PO ZMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA

AKTUALNOŚCI

ceeb
05-07-2022

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DOT. ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW, RÓWNIEŻ PO ZMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Urząd Miasta Krasnystaw przypomina o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - na odpowiednim formularzu (A – dla budynków mieszkalnych, B – dla budynków niemieszkalnych; w przypadku, gdy budynek spełnia obie role – należy wypełnić oba formularze).
 
Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:
 
• dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
• dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,
• dla wszystkich zapominalskich – osób, które nie złożyły deklaracji w terminie do 30.06.2022 r.  (dla tzw. „starych” budynków - źródeł ciepła/spalania uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.) – natychmiastowe złożenie deklaracji.
 
Nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB! 
 
Proces wprowadzania deklaracji do systemu w gminach nadal trwa.
 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę  gunb.gov.pl  wybrać przycisk CEEB.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone