przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI WSTĘPNY HARMONOGRAM BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S17

AKTUALNOŚCI

logo krasnystaw naturalnie
14-07-2022

WSTĘPNY HARMONOGRAM BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S17

 

Trwają prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie prace nad opracowaniem koncepcji programowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne odcinka realizacyjnego nr 3 (węzeł „Krasnystaw Północ” wraz z węzłem oraz węzeł „Izbica” wraz z węzłem). Według informacji przedstawionej przez GDDKiA, zgodnie z wstępnym harmonogramem przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, opracowanie projektu (który jest podstawą do złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) nastąpi w I kwartale 2024 r., natomiast uzyskanie decyzji ZRID przewiduje się w IV kwartale 2024 r. Przeprowadzenie robót budowlanych planowane jest w latach 2024 – 2027. 

 

Przypominamy, że w dniu 2 listopada 2020 r. do Urzędu Miasta Krasnystaw wpłynęło pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, w sprawie rozpoczęcia działań informacyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne dla odcinka realizacyjnego znajdującego się w granicach administracyjnych Miasta Krasnystaw. W ślad za tą informacją w dniu 4 listopada 2020 r. na stronie internetowej Miasta zostały zamieszczone materiały informacyjne, w tym plany sytuacyjne i orientacyjne dotyczące przedsięwzięcia wraz z informacją o możliwości składania uwag i wniosków do dnia 30 listopada 2020 r. Informacja została również udostępniona w mediach społecznościowych, a na terenie miasta zostały rozmieszczone plakaty informacyjne. Dodatkowo, pismem z dnia 6 listopada 2020 r. właściciele nieruchomości przeznaczonych do wyburzenia, według wersji projektu z listopada 2020 r., zostali powiadomieni o działaniach informacyjnych GDDKiA i możliwości składania uwag. 

Planowane wyburzenia spowodowały duży niepokój wśród mieszkańców w związku z czym Burmistrz Krasnegostawu w dniu 24 listopada 2020 r. wystosował do właścicieli w/w nieruchomości pismo z informacją o prowadzeniu rozmów z GDDKiA oraz przedstawicielami firmy Mosty Katowice, które mają na celu wypracowanie kompromisowych rozwiązań, w możliwie największym stopniu uwzględniających postulaty mieszkańców. Treść pisma została również opublikowana na stronie internetowej Miasta.

W terminie wyznaczonym przez GDDKiA do składania wniosków, tj. do dnia 30 listopada 2020 r. do Urzędu Miasta Krasnystaw wpłynęły łącznie 32 wnioski z uwagami mieszkańców, które w dniu 1 grudnia 2020 r. zostały przesłane do GDDKiA wraz z prośbą burmistrza o uwzględnienie wszystkich uwag przy dalszym opracowaniu dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji. 

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone