przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

AKTUALNOŚCI

logo
18-07-2022

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

 

Główny Urząd Statystyczny prowadzi na terenie całej Polski Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). 

Do 19 lipca rolnicy mogą dokonać samospisu na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl. Ponadto w dniach 20 – 29 lipca prowadzone będą wywiady telefoniczne. W przypadku wątpliwości mogą Państwo potwierdzić tożsamość ankietera dzwoniąc do Urzędu Statystycznego lub na numer infolinii statystycznej 22 279 99 99. 

Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą i bieżącą koniunkturę 

w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności

 

kkk

 

mmm

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone