przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

AKTUALNOŚCI

bbb
12-08-2022

posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

W dniu 12 sierpnia w  Urzędzie Miasta Krasnystaw odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone przygotowaniu służb oraz jednostek organizacyjnych do imprezy Chmielaki 2022.

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Krzysztof Sugalski, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Starostwa Powiatowego, Krasnostawskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Zarządu Dróg Powiatowych, Polskiej Grupy Energetycznej, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Stacji Ratownictwa Medycznego,  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz wydziałów UM. Posiedzenie poprowadził Komendant Straży Miejskiej Jacek Policha. 

Podczas dyskusji poruszono temat zmiany organizacji ruchu, bezpieczeństwa uczestników imprezy, czystości na terenie miasta oraz odpowiedniego zabezpieczenia mienia. Uzgodniono sposób współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas przebiegu imprez towarzyszących oraz procedury postępowania podczas Chmielaków 2022.

 

 

POSIEDZENIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone