przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Dla kogo dodatek węglowy w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

kkk
17-08-2022

Dla kogo dodatek węglowy w Krasnymstawie

 

Jednorazowe dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych w Krasnymstawie, których głównym źródłem ogrzewania jest:

• kocioł na paliwo stałe,

• kominek, 

• koza, 

• ogrzewacz powietrza, 

• trzon kuchenny, 

• piecokuchnia,

• kuchnia węglowa, 

• piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane paliwami stałymi, zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 

Ile wynosi dodatek węglowy?

W ramach dodatku węglowego gospodarstwo domowe może otrzymać 3 tysiące złotych. Wysokość dofinansowania nie jest uzależniona od kryterium dochodowego.

Uwaga! W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy w Krasnymstawie?

Wnioski o dopłatę do węgla przyjmuje:

- Urząd Miasta Krasnystaw - Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw – (Biuro Obsługi Mieszkańca),

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie - ul. Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw

 

Kiedy złożyć wniosek?

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym, wnioski o ustalenie prawa do dodatku węglowego można składać od dnia 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Kiedy dofinansowanie do węgla zostanie wypłacone?

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Wniosek o dodatek węglowy w Krasnymstawie : 

Ikona pdfWniosek o dodatek węglowy

Ikona docwniosek o dodatek węglowy

Ikona docxRODO Wniosek 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone