przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI II sesja rady seniorów miasta krasnystaw

AKTUALNOŚCI

zdjęcie z sesji
05-09-2022

II sesja rady seniorów miasta krasnystaw

 

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach II sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu  8 września 2022 r. o godz. 1000, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Złożenie ślubowania oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Seniorów.

4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

5. Informacja Przewodniczącej o działaniach podejmowanych między sesjami.

6. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych. 

7. Informacja o realizacji zadań i wydatkowaniu środków finansowych programu osłonowego skierowanego do osób starszych pn. Korpus Wsparcia Seniora.

8. Informacja dotycząca Stowarzyszenia MANKO i perspektywy przystąpienia do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw na IV kwartał 2022 r.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i sprawy różne.

12. Zakończenie obrad sesji. 

 

                                                                                                                                                                                         Przewodnicząca Rady Seniorów

                                                                                                                                                                                                       /-/ Urszula Hus

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone